Mikrotunelovanie
(Pretláčaním a štítovaním)

Realizujeme mikrotunely Ø100-Ø4000mm technológiami pretláčania rúr šnekovou a ručnou odťažbou, alebo hydroodťažbou na vzdialenosti do 500m a štítovaním aj dlhšie.

Mikro tunelovanie

Máme bohaté skúsenosti:

S priamymi i oblúkovými pretlakmi so štítmi s plnoprofilovou frézou s vyrovnávaním zemného tlaku ( Earth Pressure Balance shield EPB).

Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie

Technológia pretláčania železobetónových rúr Ø3000 / Ø2450 zo štartovacej jamy len 3,5x3,5 m.
Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie

Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie
Pretláčanie 2 oceľových chráničiek Ø2000x25 mm a Ø700x16 mm pod 5 koľají železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom.
Mikrotunelovanie
Pretláčanie 2 oceľových chráničiek Ø2000x25 mm a Ø800x12 mm popod železnicu v Žiline

S pretláčaním so šnekovou odťažbou, aj s pokrokovou technológiou šnekového rozširovania s riadeným pilotným vrtom.

Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie

S pretláčaním produktovodných oceľových rúr Ø 700 mm až 1400 mm do malých rádiusov

Pretláčanie oceľového VTL plynovodu Ø 1220 x 18,9 mm do malého rádiusu 350 m pod rieku Hornád

Mikrotunelovanie
Mikrotunelovanie

Mikrotunelovanie

S ručnou odťažbou u priemerov väčších ako 800mm v geologických podmienkach, kde nie je vhodné použiť mechanizovanú odťažbu.

120 m mikrotunela Ø1500/1150 mm ŠTÍTOVANÍM vo veľmi ťažkej geológii s balvanmi o priemere až 2 m.
Mikrotunelovanie Mikrotunelovanie

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok