Podvrty riek, železníc a ciest
(Riadené mikrotunelovanie)

Podvrty riek, železníc a ciest

Realizujeme horizontálne riadené vŕtanie HDD podchodov pod rieky, jazerá, železnice, cesty a budovy vo vertikálnom oblúku i priamočiaro aj v najťažších hydrogeologických podmienkach.
HYDROTUNELOM používané zariadenie HDD100/750 pre horizontálne riadené vŕtanie s ťažnou silou 100 ton, realizuje podchody o Ø150-Ø750mm až do dĺžky 600m.

Podvrty riek, železníc a ciest

Niekoľko príkladov z refenčných stavieb:

Považská Bystrica
430m dlhý riadený vrt HDD pod priehradu, 3 cesty, 7 koľají železnice pre plynovod v HDPE chráničke Ø250mm.
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest
HDD vŕtanie s riadeným pilotným vrtom sme realizovali aj v tvrdších horninách s MUD motorom Ø120mm a následným možným rošírením až na Ø750mm

Komárno I.
340 m dlhé obetónované oceľové potrubie pre nový vysokotlakový plynovod Ø 324x10 mm zatiahnuté pod rieku Váh cez protipovodňovú hrádzu.
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest

Komárno II.
prekládka inžinierských sietí z mosta do 230m dlhého HDD vrtu Ø1000mm. V tomto bentonitovom mikrotunely bolo uložené 5 chráničiek – pre vodovodné potrubie Ø450mm, pre vysokotlakú kanalizáciu Ø115mm, pre plynovod Ø225mm, pre telekomunikačný optokábel Ø60mm a pre vysokonapäťový kábel Ø110mm.
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest
Uloženie piatich chráničiek inžinierských sietí, zložených z mostu do HDD bentonitového tunela

Krásna nad Hornádom (pri Košiciach)
prekládka VTL oceľového plynovodu DN 500mm pod rieku Hornád na vzdialenosť 130m
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest

Brodské
zatiahnutie oceľového vysokotlakého tranzitného plynovodu Ø711/10mm pod riekou Morava technológiou HDD
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest

Nižná Myšla
Oceľový vysokotlaký plynovod Ø711x10mm dĺžky 205m
Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest Podvrty riek, železníc a ciest

Technológia HDD (riadené mikrotunelovanie)

Technológia HDD (riadené mikrotunelovanie) s ťažnou silou 25t, pre priemery Ø50mm - Ø500mm a dĺžky do 180m.

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok