Pretláčanie so šnekovou odťažbou
(Riadené pretlaky)

Pretláčanie so šnekovou odťažbou chráničiek Ø100mm - Ø1400mm. Pretláčanie pažníc, s následným rozšírením až na Ø1500mm a zatiahnutím železobetónových, oceľových a sklolaminátových potrubí.

Šnekové vŕtanie z malej jamy

Šnekové vŕtanie z jamy dĺžky 2,5m a šírky 1,6m a priemorov Ø150mm, Ø200mm, Ø300mm, Ø400mm na vzdialenosť pretláčaných rúr 10m až 30m.

Pretláčanie so šnekovou odťažbou Pretláčanie so šnekovou odťažbou

Šnekové vŕtanie z jamy strednej veľkosti

Šnekové vŕtanie zo štartovacej jamy Ø200mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm na vzdialenosť pretláčaných rúr 10m až 40m.

Šnekové vŕtanie z okrúhlej jamy

Presné šnekové vŕtanie na vzdialenosť 20m - 40m z okrúhlej jamy Ø2,2m, priemery: Ø200, Ø300, Ø400, Ø500 mm

Pretláčanie so šnekovou odťažbou

Šnekové vŕtanie z veľkej jamy

Šnekové vŕtanie Ø400 mm – Ø1000 mm na vzdialenosť 10m – 60m.
Rozmery štartovacej jamy

Šnekové rozširovanie

Presné šnekové vŕtanie s pilotným vrtom s následným rozširovaním na vodiacu rúru so šnekmi konečným rozšírením na priemer potrubia produktovodu až Ø1500mm. Materiál potrubia produktovodu môže byť: železobetón, oceľ, sklolaminát

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok