Zoznam referenčných stavieb

realizovaných firmou HYDROTUNEL s.r.o. Bojnice s použitím bezvýkopových technológií, hlavne horizontálneho riadeného vŕtania HDD pod vodné toky a komunikácie, pre podvrty do Ø750 mm, až do dĺžky 500m.

mapa

P.č. Názov stavby - Investor Parametre
1. Riadený podvrt pre soľankovod pod riekou LABOREC priemer 150 mm, dĺžka 70 bm
2. Dve oceľové chráničky pre soľankovod pod kanálom DUŠA,
obe zákazky boli realizované pre PPS a.s. Prešov
dve potrubia, priemer 406 mm,
dĺžka 35 bm
3. PE chránička pre optokábel do oblúka pod riekou MORAVA
Hydrostav a.s. Bratislava
priemer 160 mm, dĺžka 170 bm
4. Oceľový vysokotlaký plynovod pod riekou MORAVA
SPP Servis Bratislava
priemer 710 mm, dĺžka 300 bm
5. PE chránička pre plynovodpod riekou VÁH /tekuté piesky/
pre dedinu Mládeže SPP š.p. o.z. Komárno
priemer 160 mm, dĺžka 170 bm
6. PE chránička pre plynovodpod riekou SLANÁ
Vopos - Term Lučenec
priemer 315 mm, dĺžka 65 bm
7. PE chránička pre plynovod pod riekou SLANÁ
Ekoprim s.r.o. Prešov
priemer 110 mm, dĺžka 70 bm
8. PE chránička pre plynovod pod riekou ORAVA
Provest s.r.o. Tvrdošín
priemer 160 mm, dĺžka 120 bm
9. PE chránička pre plynovod pod riekou KYSUCA
Váhostav Žilina
dve potrubia, priemer 160 mm,
dĺžka 100 bm
10. PE chránička pre vodovod pod riekou NITRA
Hydro a.s. Topoľčany
priemer 355 mm, dĺžka 120 bm
11. PE chránička pre optokáble pod riekou BODROG
Telemont o.z. Bratislava
priemer 160 mm, dĺžka 220 bm
12. PE chránička pre optokáble pod Radlinského ulicou v centre Bratislavy - veľká hustota inžinierskych sietí
Nevitel s.r.o. Dunajská Streda
priemer 400 mm, dĺžka 28 bm
13. PE chránička pre optokáble pod riekou MYJAVA
Sitel s.r.o. Košice
priemer 400 mm, dĺžka 112 bm
14. PE chránička pre optokáble pod riekou IPEĽ
Sitel s.r.o. Košice
priemer 225 mm, dĺžka 65 bm
15. PE chránička pre optokáble pod riekou MALÝ DUNAJ
Telemont o.z. Bratislava
priemer 110 mm, dĺžka 112 bm
16. PE chránička pre vodovod pod riekou ONDAVA
INEKO v.o.s. Michalovce
priemer 225 mm, dĺžka 80 bm
17. PE chránička pre optokáble pod riekou VÁH
Slovenské telekomunikácie a.s. B.Bystrica
priemer 125 mm, dĺžka 150 bm
18. PE chránička pre elektrokáble pod riekou BIELA ORAVA
SSE, š.p. závod Žilina
priemer 225 mm, dĺžka 102 bm
19. PE chránička pre plynovod pod riekou RAJČIANKA
SPP, a.s. závod Žilina
priemer 280 mm, dĺžka 52 bm
20. PE chránička pre elektro a optokáble pod riekou VÁH
Slovenské telekomunikácie RTZS a Vodné elektrárne Trenčín o.z.
priemer 160 mm, dĺžka 150 bm
21. PE chránička pre plynovod pod riekou VÁH
SPP, a.s. závod Žilina
priemer 280 mm, dĺžka 110 bm
22. PE chránička pre potrubie tlakovej kanalizácie pod riekou HRON
Mijas s.r.o. Banská Bystrica
priemer 160 mm, dĺžka 94 bm
23. PE chránička pre optokáble pod riekou BELÁ
Slovenské telekomunikácie a.s. B.Bystrica
priemer 125 mm, dĺžka 102 bm
24. PE chránička pre optokáble pod riekou VÁH priemer 125 mm, dĺžka 75 bm
25. PE chránička pre vodovod pod riekou MALÝ DUNAJ
Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava
priemer 225 mm, dĺžka 137 bm
26. PE chránička pod rieku KYSUCA
Ing.Pavol Šutý–EKOstav
priemer 125 mm, dĺžka 20 bm
27. PE chránička pod rieku KYSUCA pre plynofikáciu
Riastav s.r.o. Nová Bystrica
priemer 90x8,2 mm, dĺžka 75 bm
28. PE chránička pod rieku HORNÁD priemer 225 mm, dĺžka 67,5 bm
29. Obetónované oceľové vysokotlaké plynovodné potrubie bez chráničky pod rieku VÁH
Reving V.A.V. s.r.o. Bratislava
priemer 324 x 11 mm, dĺžka 340 bm
30. Oceľove vysokotlaké plynovodné potrubie pod rieku VÁH pri Ružomberku priemer PE chrán. 250 mm
priemer 168 mm, dĺžka 95 bm
31. Zateplené sklolaminátové potrubie pre dopravu
geotermálnej vody popod rieku RIMAVA
Slovenská vrtná spoločnosť Gbely
priemer 300 mm, dĺžka 78 bm
32. PE plynovodné potrubie pod priehradu rieky VÁH
SPP, a.s. Žilina
priemer 250 mm, dĺžka 423 bm
33. Vodovodné a kanalizačné potrubie
Mesto Komárno
priemer chráničiek 315 mm, 450 mm, 110 mm a 80 mm zatiahnuté do vrtu priemeru 1000 mm, dĺžka 230 bm
34. HDPE potrubie pod priehradu Nosice na rieke VÁH
TELEKOMSERVIS Bratislava
priemer 110 mm, dĺžka 138 bm
35. Križovanie Stoličného potoka
HASS, s.r.o. Zlaté Moravce
priemer 450 mm, dĺžka 54 bm
36. Oceľová chránička pod Blatnickým potokom
STAVASTA,s.r.o. Banská Štiavnica
priemer 425 mm, dĺžka 12,5 bm
37. PE potrubie pod Rajčianku
IDOZ, a.s. Žilina
priemer 125 mm, dĺžka 65 bm
38. Oceľová chránička pod Blatnickým potokom priemer 400 mm, dĺžka 25 bm
39. Pretláčanie žb. kanalizačných rúr pod Šurský kanál
HB Reavis Management, s.r.o. Bratislava
priemer 1280 mm, dĺžka 58 bm
40. Vysokotlaké oceľ. potrubie plynovodu bez chráničky pod Hornád
Konštrukta s.r.o. Košice
priemer 508 mm, dĺžka 127 bm
41. Vysokotlaké obetónované oceľ. potrubie plynovodu pod rieku Nitra
TIM s.r.o. Dunajská Streda
priemer 250 mm, dĺžka 136 bm
42. Prekládka I. a II. línie VTL pod rieku Hornád pre tranzitný plynovod bez chráničky
Streicher a.s., SPP – eustream
priemer 1200 mm, dĺžka 130 bm
43. Obetónované oceľové vysokotlaké plynovodné potrubie bez chráničky pod rieku Hornád
Streicher a.s., SPP – distribúcia, a.s. Košice
priemer 700 mm, dĺžka 205 bm
44. HDPE potrubie pod diaľnicou pre prívod vody Trnava, Križovany, Zavar Hornád
Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava
priemer 560 mm, dĺžka 108 bm
45. HDPE potrubie pre prípojku vodovodu a kanalizácie pod rieku Rajčianka
Katrimex, s.r.o. Rajec
priemer 90 mm, dĺžka 82 bm
46. HDPE potrubie plynovodu pod rieku Teplička do rádiusu len 35 m
Jozef Padala a spol.
priemer 315 mm, dĺžka 60 bm

Ďalších vyše 260 podvrtov a pretlakov bolo zrealizovaných popod cesty, železnice, diaľnice a rôzne objekty vrtno-pretláčacími technológiami v období od 7/1997 do súčasnosti s priemermi o Ø150mm až Ø3000mm.

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok