MIKROTUNELOVANIE (PRETLÁČANÍM A ŠTÍTOVANÍM)

Realizujeme mikrotunely s plnoprofilovými strojmi TBM s hydroodťažbou alebo šnekovou odťažbou

Priame i oblúkové pretlaky

so štítmi s plnoprofilovou frézou s vyrovnávaním zemného tlaku (Earth Pressure Balance Shield EPB)

Pretláčanie so šnekovou odťažbou

aj s pokrokovou technológiou šnekového rozširovania s riadeným pilotným vrtom

Pretláčanie produktovodných oceľových rúr do malých rádiusov

pre priemery Ø 700 mm – 1400 mm

Pretláčanie oceľového VTL plynovodu Ø 1220 x 18,9 mm do malého rádiusu 350 m pod rieku Hornád.

PRETLÁČANIE KAMENINOVÝCH RÚR

DN 800 mm BEZ CIEĽOVEJ JAMY DO VAJCOVEJ STOKY