Bezvýkopové technológie, pretlaky, mikrotunely, tunely, chráničky, kolektory

Projekt a realizácia mikrotunelov, tunelov, chráničiek, kolektorov pod vodné toky, jazerá, vo zvodnelých horninách a iných zložitých geologických podmienkach. Technicky náročné prechody pod vodné toky firma realizuje technológiami vlastného vývoja a výroby.

Výstavba podchodov a chráničiek pod cesty, železnice a budovy - rekonštrukcie potrubí bezvýkopovými technológiami - výroba tunelovacích strojov a pretláčacích súprav - výroba a servis špeciálnych geotechnických zariadení a konštrukcií. viac o firme Hydrotunel s.r.o.

Podvrty riek, železníc a ciest (Riadené mikrotunelovanie)

Technológiou horizontálneho riadeného vŕtania HDD Ø150mm - Ø1200mm a zaťahovanie oceľových, polyetylénových chráničiek, ako aj priamo produktovodov.

Podvrty riek, železníc a ciest

Mikrotunelovanie (Pretláčaním a štítovaním)

Do oblúku i priamočiaro Ø100mm - Ø4000mm s chráničkou i bez chráničky. Materiál potrubia produktovodu v mikrotunely môže byť: oceľ, železobetón, plast, sklolaminát, polyetylén.
Mikrotunely realizujeme pod vodné toky, cesty, železnice, derivačné kanále, budovy a iné stavebné objekty.

Mikro tunelovanie

Tunely, podchody a podjazdy

Dopravné, komunikačné, pre chodcov, pre inžinierske siete, pre vodné privádzače, s monolitickou, extrudovanou resp. prefabrikovanou železobetónovou výstužou

Tunely, podchody Podchod pre chodcov pretlačený len za 1 deň bez prerušenia premávky.

Pretláčanie so šnekovou odťažbou (Riadené pretlaky)

Pretláčanie so šnekovou odťažbou chráničiek Ø100mm - Ø1400mm. Pretláčanie pažníc, s následným rozšírením až na Ø1500mm a zatiahnutím železobetónových, oceľových a sklolaminátových potrubí.

Pretláčanie so šnekovou odťažbou

Horizontálne zarážanie

Oceľových chráničiek do oblúku i priamočiaro Ø100 - Ø1000mm.

Horizontálne zarážanie

Rekonštrukcia potrubí

Ø100mm–Ø1200mm technológiami relining, swagelining, berstlining a lokálna oprava potrubí Ø500–Ø2000mm aj pod hydrostatickým tlakom vody pod riekami

Rekonštrukcia potrubí

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok