TUNELY, PODCHODY A PODJAZDY

Dopravné, komunikačné, pre chodcov, pre inžinierske siete, pre vodné privádzače, s monolitickou, extrudovanou resp. prefabrikovanou železobetónovou výstužou

PRÍKLADY REFERENČNÝCH STAVIEB

Podchod pre chodcov a cyklistov pri AUPARKU v Bratislave – Petržalke

Podchod pre chodcov bol pretlačený len za 1 deň bez prerušenia premávky.

Pri výstavbe polyfunkčného centra AUPARK Bratislava bolo nutné pod frekventovaný diaľničný privádzač zhotoviť veľmi rýchlym spôsobom podchod pre chodcov z časti parkoviska a juhozápanej oblasti mestskej časti Petržalky k AUPARKu. Podmienkou bolo zrealizovať podchod bez prerušenia premávky a jej obmedzenie mohlo byť len cez jeden víkdend, keď nejazdili nákladné vozidlá medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Bol navrhnutý a zrealizovaný technologický postup pretláčania železobetónového monobloku tunelovej rúry profilu 3,7 x 3,2 m v dĺžke 16 m. Monoblok bol pretláčaný z úrovne terénu bez štartovacej jamy, len z rampy a oporného bloku zapusteného do terénu. Príprava na stavenisku trvala 1 mesiac a samotné pretláčanie pod cestou len 1 deň.

Podchod pre golfistov a golfové elektromobily

Zatlačením vopred vyhotovenej 18 m dlhej tunelovej rúry pod cestu I / 63 Bratislava – Komárno bol v k.ú. obce Báč v sobotu 7.6. 2008 vyhotovený podchod pre účely golfového areálu WELTEN. Celá tunelová rúra podchodu o hmotnosti vyše 200 ton bola spolu s raziacim štítom zatlačená iba jeden meter pod povrchom cesty I. triedy bez prerušenia premávky.

Technológiu je možné využiť na mnohých frekventovaných miestach v obciach, kde na prechodoch pre chodcov umierajú pri nehodách ľudia. Ku podchodu je možné zhotoviť bezbariérové nábehové rampy pre vozičkárov, cyklistov a korčuliarov.

Technológia je variabilne použiteľná aj v stiesnených podmienkach mestskej zástavby a v obciach pri križovaní vysoko frekventovaných komunikácii prechodmi pre chodcov, aj ako bezbariérový prechod pre invalidov a cyklistov. Cena podchodu je závislá nielen od veľkosti zaťaženia tunelovej rúry, ale aj od jej výstuže, výstroje a vybavenosti, napríklad pohyblivými schodmi, vyhrievanými rampami, hladiny spodnej vody a podobne.

Podjazdy

Projektujeme a realizujeme tiež cestné, električkové a železničné podjazdy hlavne technológiou pretláčania.