PRETLÁČANIE SO ŠNEKOVOU ODŤAŽBOU

Pretláčanie so šnekovou odťažbou chráničiek Ø100mm – Ø1400mm
Pretláčanie pažníc, s následným rozšírením až na Ø1500mm pre železobetónové, oceľové a sklolaminátové potrubia

ŠNEKOVÉ VŔTANIE Z MALEJ JAMY

Šnekové vŕtanie z jamy dĺžky 2,5m a šírky 1,6m a priemerov Ø150mm, Ø200mm, Ø300mm, Ø400mm na vzdialenosť pretláčaných rúr 10m až 30m

ŠNEKOVÉ VŔTANIE Z JAMY STREDNEJ VEĽKOSTI

Šnekové vŕtanie zo štartovacej jamy Ø200mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm na vzdialenosť pretláčaných rúr 10m až 40m

Realizácia  gravitačnej kanalizácie DN 300 mm s oceľovou chráničkou Ø 425 x 8 mm

ŠNEKOVÉ VŔTANIE Z OKRÚHLEJ JAMY

Presné šnekové vŕtanie na vzdialenosť 20m – 40m z okrúhlej jamy Ø2,2m, priemery: Ø200, Ø300, Ø400, Ø500 mm

ŠNEKOVÉ VŔTANIE Z VEĽKEJ JAMY

Šnekové vŕtanie Ø400 mm – Ø1000 mm na vzdialenosť 10m – 60m
Rozmery štartovacej jamy

ŠNEKOVÉ ROZŠIROVANIE

Presné šnekové vŕtanie s pilotným vrtom s následným rozširovaním na vodiacu rúru so šnekmi konečným rozšírením na priemer potrubia produktovodu až Ø1500mm.
Materiál potrubia produktovodu môže byť: železobetón, oceľ, sklolaminát.