REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ

Ø100mm–Ø1200mm technológiami relining, swagelining, berstlining a lokálna oprava potrubí Ø500–Ø2000mm aj pod hydrostatickým tlakom vody pod riekami

Bezvýkopové technológie opráv

Realizujeme bezvýkopové technológie opráv už existujúcich potrubí. Výhodou týchto rekonštrukcií je, že sa nahradia staré potrubia novými, nachádzajúcimi sa často pod hladinou spodnej vody alebo pod množstvom iných inžinierskych sietí v mestách.

Relining

Vodovod HDPE 250 mm

Zatiahnutie nového potrubia HDPE 250 mm SDR 17 do starého oceľového potrubia D 300 mm v dĺžke 605 m.

Plynovod HDPE 225 mm

Zatiahnutie nového potrubia HDPE 225 SDR 17 do starého oceľového potrubia D 300 mm v dĺžke 434 m, z toho 360 m úsek zatiahnutý na jeden krát.

Rekonštrukcia rozvodu priemyselnej vody HDPE 560 mm

Zatiahnutie nového potrubia HDPE 560 x 33,2 mm do starého oceľového potrubia D 700 mm v dĺžke 137 m.

Berstlining

Kanalizácia HDPE 225 mm

Rozbíjanie starého potrubia DN 200 z kameniny a súčasne zaťahovanie nového väčšieho potrubia z HDPE 225 mm.
Realizované technológiou Tracto-technik – Grundocrack.

Relining zaťahovanie nového potrubia do starého potrubia s malou vôľou medzi potrubiami.

Berstlining zaťahovanie nového potrubia v trase starého potrubia, pričom staré potrubie sa z vnútra rozbije. Svetlý priemer nového potrubia môže byť rovnaký, alebo i trochu väčší ako priemer starého potrubia. Materiál nového potrubia je väčšinou polyetylén.

Swagelining zaťahovanie nového potrubia do starého tak, že nové potrubie prilne k vyčistenému starému potrubiu a vytvoria tak kompaktné spevnené potrubie.
Lokálne opravy potrubia na gravitačných, ale aj tlakových potrubiach rekonštruujeme lokálne poruchy nasadzovaním tlakových šálov. U priemerov väčších, ako Ø500mm rekonštruujeme oceľové potrubia aj zváraním poruchových miest pod vonkajším hydrostatickým tlakom vody, aj pod riekami.