MIKROTUNELOVANIE

Realizujeme mikrotunely s plnoprofilovými strojmi TBM s hydroodťažbou alebo šnekovou odťažbou.
Materiál potrubia produktovodu môže byť: oceľ, železobetón, sklolaminát, kamenina.
Mikrotunely realizujeme pod vodné toky, cesty, železnice, derivačné kanále, budovy a iné stavebné objekty.

Priame i oblúkové pretlaky

so štítmi s plnoprofilovou frézou s vyrovnávaním zemného tlaku (Earth Pressure Balance Shield EPB)

Pretláčanie so šnekovou odťažbou

aj s pokrokovou technológiou šnekového rozširovania s riadeným pilotným vrtom

Pretláčanie produktovodných oceľových rúr do malých rádiusov

pre priemery Ø 700 mm – Ø 1400 mm

Pretláčanie oceľového VTL plynovodu Ø 1220 x 18,9 mm do malého rádiusu 350 m pod rieku Hornád

PRETLÁČANIE KAMENINOVÝCH RÚR

DN 800 mm BEZ CIEĽOVEJ JAMY DO VAJCOVEJ STOKY