MINITUNELOVANIE

Realizujeme minitunely pretláčaním a na väčšie vzdialenosti štítovaním

Pretláčanie železobetónových rúr

Pretláčanie železobetónových rúr Ø3000 / Ø2450 mm zo štartovacej jamy len 3,5×3,5 m

Pretláčanie železobetónových rúr Ø2080 / Ø1600 mm

Pretláčanie oceľových rúr

Pretláčanie 2 oceľových chráničiek Ø2000×25 mm a Ø700×16 mm pod 5 koľají

železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom

Pretláčanie 2 oceľových chráničiek Ø2000×25 mm a Ø800×12 mm

popod železnicu v Žiline

ŠTÍTOVANIE

u priemerov väčších ako 800 mm v ťažkých geologických podmienkach aj v skale

120 m mikrotunela Ø1500/1150 mm ŠTÍTOVANÍM vo veľmi ťažkej geológii s balvanmi o priemere až 2 m.

PRETLÁČANIE SKLOLAMINÁTOVEJ KANALIZÁCIE

DN 1000 mm len SN 10 000 bez chráničky

HOBAS len SN 10 000 pred pretláčaním – pôvodne určené na ukladanie (obr.1)
Čelo rúry po dotlačení 25 m (obr.2)
Ukladanie rúr hydraulickou rukou (obr.3)
Napojenie na nerezovú rúru po dokončení pretlaku (obr.4)
Bariéra s pretláčacou súpravou (obr.5)
Pretláčanie 6 metrových rúr zo štart.jamy dlhej len 7,8 m (obr.6)