Tunely, podchody a podjazdy

Tunely, podchody

dopravné, komunikačné, pre chodcov, pre inžinierske siete, pre vodné privádzače, s monolitickou, extrudovanou resp. prefabrikovanou železobetónovou výstužou

Príklady referenčných stavieb:

Tunely, podchodyPodchod pre chodcov a cyklistov pri AUPARKU v Bratislave - Petržalke

Podchod pre chodcov bol pretlačený len za 1 deň bez prerušenia premávky.

Pri výstavbe polyfunkčného centra AUPARK Bratislava bolo nutné pod frekventovaný diaľničný privádzač zhotoviť veľmi rýchlym spôsobom podchod pre chodcov z časti parkoviska a juhozápanej oblasti mestskej časti Petržalky k AUPARKu. Podmienkou bolo zrealizovať podchod bez prerušenia premávky a jej obmedzenie mohlo byť len cez jeden víkdend, keď nejazdili nákladné vozidlá medzinárodnej kamiónovej dopravy.
Bol navrhnutý a zrealizovaný technologický postup pretláčania železobetónového monobloku tunelovej rúry profilu 3,7 x 3,2 m v dĺžke 16 m. Monoblok bol pretláčaný z úrovne terénu bez štartovacej jamy, len z rampy a oporného bloku zapusteného do terénu. Príprava na stavenisku trvala 1 mesiac a samotné pretláčanie pod cestou len 1 deň.

Tunely, podchody Tunely, podchody Tunely, podchody

Podchod pre golfistov a golfové elektromobily

Zatlačením vopred vyhotovenej 18 m dlhej tunelovej rúry pod cestu I / 63 Bratislava – Komárno bol v k.ú. obce Báč v sobotu 7.6. 2008 vyhotovený podchod pre účely golfového areálu WELTEN. Celá tunelová rúra podchodu o hmotnosti vyše 200 ton bola spolu s raziacim štítom zatlačená iba jeden meter pod povrchom cesty I. triedy bez prerušenia premávky.
Tunely, podchody Tunely, podchody Tunely, podchody Tunely, podchody Tunely, podchody Tunely, podchody

Technológiu je možné využiť na mnohých frekventovaných miestach v obciach, kde na prechodoch pre chodcov umierajú pri nehodách ľudia. Ku podchodu je možné zhotoviť bezbariérové nábehové rampy pre vozičkárov, cyklistov a korčuliarov.

Technológia je variabilne použiteľná aj v stiesnených podmienkach mestskej zástavby a v obciach pri križovaní vysoko frekventovaných komunikácii prechodmi pre chodcov, aj ako bezbariérový prechod pre invalidov a cyklistov.
Cena podchodu je závislá nielen od veľkosti zaťaženia tunelovej rúry, ale aj od jej výstuže, výstroje a vybavenosti, napríklad pohyblivými schodmi, vyhrievanými rampami, hladiny spodnej vody a podobne.

Podjazdy
Projektujeme a realizujeme tiež cestné, električkové a železničné podjazdy hlavne technológiou pretláčania.

webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok