MINITUNNELING PIPE-JACKING

Realizujeme minitunely pretláčaním a na väčšie vzdialenosti štítovaním

Pretláčanie železobetónových rúr

Pretláčanie železobetónových rúr Ø3000 / Ø2450 mm zo štartovacej jamy len 3,5×3,5 m

Pretláčanie železobetónových rúr Ø2080 / Ø1600 mm

Pretláčanie oceľových rúr

Pretláčanie 2 oceľových chráničiek Ø2000×25 mm a Ø700×16 mm pod 5 koľají

železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom