REFERENCES

ZOZNAM REFERENČNÝCH STAVIEB

realizovaných firmou HYDROTUNEL s.r.o. Bojnice s použitím bezvýkopových technológií, hlavne horizontálneho riadeného vŕtania HDD pod vodné toky a komunikácie, pre podvrty do Ø750 mm, až do dĺžky 400m.

[table “” not found /]